Tr??ng Trung c?p ?u Vi?t

Tr??ng Trung c?p ?u Vi?t

Tr??ng Trung c?p ?u Vi?t

Tr??ng Trung c?p ?u Vi?t

Tr??ng Trung c?p ?u Vi?t
Tr??ng Trung c?p ?u Vi?t
Slide-1
Slide-2
Slide-3
Slide-4
Slide-5
Slide-6
slide-7
slide-8
slide-9
Tr??ng trung c?p au vi?t ??ng ky tuy?n sinh n?m 2019
* H? và tên:
H?y nh?p ??y ??: Ti?ng Vi?t có d?u. Ví d?: Nguy?n V?n Nam
S? CMND:
Ngày sinh:
Gi?i tính:
Nam N?
* ??a ch? liên h?:
Nh?p ??: S? nhà, tên ???ng, th?n/xóm, t?/?p, ph??ng/x?, qu?n/huy?n, thành ph?/t?nh.
Ví d?: 371 Nguy?n Ki?m, P.3, Q.Gò V?p, TP.HCM
* ?i?n tho?i:
Email:
?? t?t nghi?p:
L?p 9 L?p 12 Hoàn thành l?p 12, nh?ng ch?a t?t nghi?p l?p 12
?i?m TB l?p 12:
* Ngành ??ng ky NV1:
NV là vi?t t?t c?a Nguy?n V?ng
Ngành ??ng ky NV2:
NV là vi?t t?t c?a Nguy?n V?ng
Nh?ng ph?n có d?u * là b?t bu?c ph?i hoàn thành!
??ng ky tuy?n sinh
T? v?n tuy?n sinh
T? v?n viên 1: 0934 040 042
T? v?n viên 2: (028) 6658 3335
T? v?n viên 3: (028) 3961 8508
T? v?n viên 4: (028) 6278 0083
T? v?n viên 5: (028) 6275 2491